Languages

Üst Menu

User menu

Genel Bilgi

Genel Bilgi ve Tarihçe

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri ilk kez 1998 yılında Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından açılmıştır.

2004–2005 Eğitim-Öğretim yılında 40’ar öğrenci alınması hakkındaki Fırat Üniversitesinin teklifi 11/05/2004 tarihli YÖK yürütme kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/H maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülmüştür. Bölümümüz 2004–2005 eğitim-öğretim yılında I. Öğretime yönelik 42 öğrenci ile eğitim-öğretim hizmetine başlamıştır. Üç Öğretim Üyesi ve bir Öğretim Elemanı ile eğitim-öğretim hizmetlerini gerçekleştirmekte olan bölümümüzde 2 Doçent 5 Yardımcı Doçent 4 Araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Bölümümüzden “Bilgisayar Öğretmeni” olarak mezun olan öğrencilerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel statülü okullarda öğretmen olarak çalışmaktadırlar. Bunun yanı sıra üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak çalışabilen mezunlarımız; Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Destekli Eğitim, Yazılım Sektörleri ile Kamu ve Özel Kuruluşların Bilgi İşlem ve İnsan Kaynakları Merkezlerinde vb. alanlarda da istihdam edilebilmektedir.

2008-2009 öğretim yılı içerisinde lisansüstü öğretim programı açılması için gerekli girişimler sonuçlanmış ve yüksek lisans öğretim programı YÖK tarafından onaylanarak açılmıştır.

Turkish