Diller

Genel Bilgi

Genel Bilgi ve Tarihçe

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri ilk kez 1998 yılında, Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından açılmıştır.

Fırat Üniversitesi BÖTE Bölümüne, 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci alınması hakkındaki Fırat Üniversitesinin teklifi 11/05/2004 tarihli YÖK yürütme kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/H maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülmüştür. Bölümümüz 2004-2005 eğitim-öğretim yılında I. öğretime yönelik 42 öğrenci ile eğitim-öğretim hizmetine başlamıştır. Ayrıca, bölümümüz 2006-2007 eğitim-öğretim yılında II. öğretime de öğrenci almaya başlamıştır. Ancak YÖK tarafından eğitim fakültelerinin II. öğretimlerinin kapatılması ile birlikte bölümümüz II. öğretimine de öğrenci alımı durdurulmuştur.

FÜ BÖTE Bölümüne kaydolan ve mezun olan sayıları yıllara göre aşağıda verilmiştir.

Yıllara göre lisans öğrenci ve mezun dağılımları

Öğretim Yılı

Lisans Programı

Yeni Kayıt

Mezun

2004-2005

44

-

2005-2006

43

-

2006-2007

74

-

2007-2008

79

-

2008-2009

113

34

2009-2010

113

36

2010-2011

133

61

2011-2012

122

83

2012-2013

81

93

2013-2014

69

102

2014-2015

82

93

2015-2016

97

101

2016-2017

76

54

2017-2018

17

53

2018-2019

- 41

2019-2020

- 41

TOPLAM

1143

792

 

 

2008-2009 öğretim yılı içerisinde lisansüstü öğretim programı açılması için gerekli girişimler sonuçlanmış ve yüksek lisans öğretim programı YÖK tarafından onaylanarak açılmıştır.

 

 

FÜ BÖTE Ana Bilim Dalına kaydolan ve mezun olan sayıları yıllara göre aşağıda verilmiştir.

Yıllara göre lisansüstü öğrenci ve mezun dağılımları

Öğretim Yılı

Yüksek Lisans Programı

Yeni Kayıt

Mezun

2008-2009

6

-

2009-2010

18

-

2010-2011

12

1

2011-2012

-

10

2012-2013

-

2

2013-2014

33

10

2014-2015

13

3

2015-2016

18

4

2016-2017

12

4

2017-2018

11

7

2018-2019

22 9

2019-2020

9 3

2020-2021

12  

TOPLAM

166

53

 

 

FÜ BÖTE Bölümü bugün itibarı ile lisans ve yüksek lisans, uzaktan tezsiz yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim sağlayarak faaliyetlerini devam ettirmektedir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibari ile bölümümüzde yedi öğretim üyesi (üç profesör, iki doçent, bir yardımcı doçent) ve dört araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Bölümümüz lisans programından “Bilişim Teknolojileri Öğretmeni” olarak mezun olan öğrencilerimiz T.C. Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet ve özel statülü okullarda öğretmen olarak çalışmaktadırlar. Bunun yanı sıra üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak çalışabilen mezunlarımız; Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Destekli Eğitim, Yazılım Sektörleri ile Kamu ve Özel Kuruluşların Bilgi İşlem ve İnsan Kaynakları Merkezlerinde vb. alanlarda da web tasarımcısı, eğitim teknologu, öğretim tasarımcısı, grafik tasarımcı, uzaktan eğitimde uzman, yazılım geliştirici- bilgisayar programcısı, animasyon tasarımcısı vb. olarak istihdam edilebilmektedir.

Bölümümüz, lisansüstü programları ile Öğretim Teknolojileri alanında uzmanlar yetiştirir. Programlar hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Türkçe