Diller

Komisyonlar

Kalite Komisyonu

Komisyon Başkanı Prof.Dr. Bünyamin ATICI
Üye Doç.Dr. Yalın Kılıç TÜREL
Üye Dr.Öğr.Üyesi Müzeyyen Bulut ÖZEK

 

Yatay-Dikey Geçiş ve Ders Muafiyet Komisyonu

Komisyon Başkanı Doç.Dr. Ahmet TEKİN
Üye Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan ÖZDEMİR
Üye Dr.Öğr.Üyesi Müzeyyen Bulut ÖZEK

 

Erasmus İntibak Komisyonu

Komisyon Başkanı Doç.Dr. Yalın Kılıç TÜREL
Üye Doç.Dr. Ahmet TEKİN
Üye Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan ÖZDEMİR

 

Farabi Protokol Komisyonu

Komisyon Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan ÖZDEMİR
Üye Dr.Öğr.Üyesi Zülfü GENÇ
Üye Doç.Dr. Ahmet TEKİN

 

 

Türkçe