Diller

Misyon ve Vizyon

Amacımız

Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün (BÖTE) temel amacı, eğitim kurumlarının gereksinim duyduğu bilgisayar ve öğretim teknolojileri ürünlerinin hazırlanması ve kullanımı için gerekli olan yöntem ve teknikleri üretmek, öğretim teknolojileri alanında akademik perspektif kazandırmak, öğretim tasarımı ve bilgisayar öğretimi alanında uygulamalı bilimsel çalışmalar üretmek üzere gerekli insan gücünü yetiştirmek ve lisansüstü düzeyde bu doğrultuda bilimsel araştırma yapmaktır. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde çalışacak bilişim teknolojileri öğretmenlerini, bilişim teknolojilerinin farklı ortamlarda kullanımına ilişkin güncel bilgi ve beceriler ile donatmaktır.

Misyonumuz

Evrensel değerler ışığında bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için bilgi ve teknoloji üreten, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş, paylaşımcı, mesleki açıdan yetkin eğitimciler, akademisyenler ve araştırmacılar yetiştirmek ve söz konusu bu hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.

Vizyonumuz

Hayat boyu öğrenme, öğretim teknolojilerinde yardım ve hizmet vermede lider olma, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip olma, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyma, kendini sürekli geliştirme ve üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunma konularında Türkiye ve dünyada tanınmış ve tercih edilen bir bölüm olmaktır. Ayrıca, bölümümüz öğretim teknolojileri alanında eğitim ve öğretim hizmeti verecek bireyler yetiştirerek küreselleşen dünyada gelişmiş toplum olmayı hedeflemektedir.

Türkçe