Diller

Tek Ders Sınavı Hakkında Duyuru

2020-2021 eğitim öğretim güz yarıyılı tek ders sınavına girecek olanların bölüm, sınıf, ders ve kişisel bilgilerinin bulunduğu dilekçelerini elden ya da faks yoluyla, 15 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'e kadar dekanlığa iletmeleri gerekmektedir. Sınavlar uzaktan eğitim sistemi üzerinden gerçekleşecektir.

Türkçe